3D vectoring lifting - doplnenie objemu

3D vectoring

Doplnenie objemu

Vplyvom gravitácie dochádza pri starnutí kože a strate jej elasticity k úbytku a presunu objemu do dolnej tretiny tváre, čo sa prejaví ovísaním kože v oblasti sánky a okolo brady.

Doterajšie operačné riešenie - chirurgický lifting, vyťahuje kožu hore a do bokov. 3D vectoring na rozdiel od chirurgického liftingu využíva okrem vytiahnutia do bokov a nahor aj tretiu dimenziu - tzv. prednú projekciu, čiže doplnenie chýbajúceho objemu. Vektor je geometrický objekt, ktorý je určený dĺžkou, smerom a orientáciou. Môžeme si ho predstaviť ako orientovanú úsečku, t. j. úsečku, na ktorej je vyznačený začiatočný a koncový bod. Zákrok sa vykonáva atraumatickými mikrokanylami, ktoré sú v estetickej medicíne relatívne nové. Ich používanie sa vo väčšej miere rozmohlo pred cca 2 rokmi.

Prax ukázala, že použitie kanýl traumatizuje tkanivo v menšej miere, znižuje riziko tvorby modrín a zvyšuje komfort pacienta pri zákroku.

Kontakt

Esthetic, s.r.o.
Partizánska 2
811 01 Bratislava

Otvorené:
Pondelok - Piatok
07:00 - 19:00