Transplantácia vlasov - FUE

Pri automatizovanej FUE technike operatér používa špeciálny odberový nástroj, ktorý rotačne preniká do vrchnej vrstvy kože, za súčasného satia (podtlaku), čo umožňuje odber vlasového folikulu bez akéhokoľvek poškodenia, dokonca aj keď uhol prieniku nástroja do pokožky nie je ideálny.

Transplantácia vlasov

Teda operatér dokáže získať až 100% nepoškodených štepov.entom novú techniku v transplantácii vlasov. Zákrok je takmer bezbolestný, neexistuje žiadne rezanie kože, pri odbere žiadna bolestivá anestézia. Výsledok je prirodzený. Nová metóda, nazývaná aj FUE transplantácia /z anglického follicular unit extraction/, vznikla asi pred piatimi rokmi v USA. Postupne bola rozvíjaná hlavne v USA a Holandsku, kde boli aj lekári nášho centra s touto technikou oboznámení a zaškolení.

Zákrok

Dĺžka zákroku závisí od rozsahu a počtu vkladaných štepov. Prvá fáza trvá len päť minút, pacient dostane lokálnu „tlakovú“ anestéziu. Darcovské miesto sa ostrihá a pripraví na zákrok. Z neho sa postupne odoberajú štepy. Táto časť zákroku trvá hodinu až dve a pol hodiny. Vlasy sa neupravujú, aby sa nepoškodili, len sa vložia do živného roztoku v chladničke. Následne sa umŕtvi príjmové miesto, operatér urobí do kože malé vpichy / otvorčeky o priemere 0,65mm / , do ktorých vkladá štepy. Musia mať rovnaký sklon ako prirodzené vlasy a kopírovať smer ich rastu. Výkon je náročný na precíznosť aj čas, trvá štyri až osem hodín. Po zákroku nemá pacient obviazanú hlavu.

Miesto odberu aj príjmu sa zahojí približne do siedmych dní. Vlasy si treba umývať špeciálnymi šampónmi a užívať tabletky na podporu rastu. Nové vlasy zväčša onedlho vypadnú, čo je ale prirodzený proces. Po 2 - 3 mesiacoch narastú nové, trvalé.

Viac info o zákroku:

(Trans Follicular Unit Extraction and Reimplantation)
"Punch Hair Matic"- patrí do 3. generácie prístrojov používaných na vlasovú transplantáciu. Jedná sa o minimálne invazívnu automatizovanú FUE (Follicular Unit Extraction) metódu transplantácie vlasov s presnou chirurgiou mikroštepov. Táto metóda sa postupne stáva v celom svete „zlatým štandardom“ transplantácie vlasov.

PUNCH HAIR MATIC je patentom chránený robot používajúci mikronástroje k získaniu folikulárnych jednotiek. Zjednodušuje a zrýchľuje operačný proces, menej zaťažuje pacienta a výsledok je esteticky a priaznivejší.

Súkromná klinika plastickej chirurgie, estetickej medicíny a laserovej medicíny Esthetic v Bratislave v spolupráci s CENTRUM plastickej a estetickej chirurgie v Košiciach a LaserPlastic klinikou v Prahe sú prvé súkromné pracoviská v strednej Európe s certifikáciou a vyškoleným tímom odborníkov k použitiu tejto revolučnej metódy transplantácie vlasov.

Minimálne invazívna automatizovaná FUE metóda transplantácie vlasov

Prístroj „PUNCH HAIR MATIC“ používa špeciálny motorizovaný „dierkovač“, ktorý sa pomaly otáča okolo odoberaného štepu a vytvára tak dokonalý valcový tvar. Aby sa dosiahli najlepšie možné výsledky, rýchlosť otáčania je nastaviteľná rovnako ako aj veľkosť ihly podľa typu kože, kvality a štruktúry vlasov. Ďalšou výnimočnosťou prístroja je použitie kontrolovaného podtlaku (satia) k jemnému vytiahnutiu vlasových folikulov. Zabráni sa tým ich zvieraniu a krúteniu, ku ktorému dochádza pri odbere tradičnými mikrochirurgickými nástrojmi (pinzety, klieštiky) a ktoré odoberané folikuly vystavujú riziku poškodenia. Sila satia je na prístroji nastavená v závislosti od typu kože a priemeru odoberaných štepov.

Štepy sú zhromažďované v malej zbernej nádobke, kde sú jemne a často zvlhčované špeciálnym sterilným roztokom, aby zostali zachované vlhké po celú dobu odberu štepov a boli potom maximálne životaschopné po ich implantácii. Pri implantácii sú štepy automaticky nasaté podtlakom do implantačnej kanyly a s jej pomocou vložené pod kontrolovaným tlakom do implantačnej oblasti. To zaisťuje, že štepy sú vkladané do správnej hĺbky a zabraňuje sa tak vzniku zarastajúcich alebo naopak obnažených folikulov. Procedúra zanecháva hladký povrch implantačnej oblasti.

Rozdiel medzi automatizovanou FUE
a manuálnou FUE metódou

V porovnaní s manuálnou FUE metódou je automatizovaná metóda oveľa rýchlejšia (odber až 600 štepov za hodinu) a teda menej zaťažujúca pre pacienta. S novým systémom trvá celý chirurgický výkon dva až trikrát kratšiu dobu.

Pri tradičných FUE technikách preniká odberový nástroj až k hornému okraju vlasového vačku. Tým pádom sa zvyšuje riziko poškodenia celej folikulárnej jednotky, pokiaľ nie je uhol, pod ktorým sa zavádza nástroj, presne v osi vlasu. Odoberaný štep vyťahuje zvyčajne pinzetou, čím dochádza k mechanickému poškodeniu štepu. Aj veľa zručných operatérov priznáva stratu 15-20% odobratých štepov, čo je ťažko prijateľné pre pacientov s málo bohatou darcovskou oblasťou.

Pri automatizovanej FUE technike operatér používa špeciálny odberový nástroj, ktorý rotačne preniká do vrchnej vrstvy kože, za súčasného satia (podtlaku), čo umožňuje odber vlasového folikulu bez akéhokoľvek poškodenia, dokonca aj keď uhol prieniku nástroja do pokožky nie je ideálny. Teda operatér dokáže získať až 100% nepoškodených štepov.

Kontakt

Esthetic, s.r.o.
Partizánska 2
811 01 Bratislava

Otvorené:
Pondelok - Piatok
07:00 - 19:00